Khủng long bạo chúa Victoria

Khủng long bạo chúa Victoria là một triển lãm tương tác đẳng cấp thế giới với ngôi sao là bộ xương hóa thạch thật của một con Khủng long bạo chúa 66 triệu năm tuổi tên là Victoria.

TRIỂN LÃM
HỨ SÁU NGÀY 28 THÁNG 6 ĐẾN CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 10
BAO GỒM VÉ VÀO BẢO TÀNG
Người lớn $32,50
Trẻ em $18
Giảm giá $22,50
Thành viên $14

THÊM KHỦNG LONG BẠO CHÚA 3D TẠI IMAX
Người lớn $15
Trẻ em /Giảm giá $12
Thành viên $10

Chỉ có ở Ngôi nhà Khủng long thuộc Bảo tàng Melbourne, Khủng long bạo chúa Victoria là triển lãm hiện đại trưng bày hóa thạch thật, phim, tương tác thực tế ảo và ảnh ba chiều.

Một trải nghiệm vô cùng độc đáo đưa bạn quay ngược 66 triệu năm về kỷ Phấn trắng.

Tìm hiểu cách Khủng long bạo chúa ngửi và nhìn thông qua các tác phẩm sắp đặt đa giác quan tái hiện một phần nhỏ thế giới của Victoria. 

Ngắm nhìn mẫu vật hóa thạch thật lớn nhất và đẹp nhất về Khủng long bạo chúa từng được trưng bày ở Úc. Hóa thạch của Victoria bao gồm 199 mảnh xương, có kích thước vượt trội dài hơn 12 mét và cao hơn 3,6 mét.

Join the mailing list and get the latest from our Museums direct to your inbox.

Share your thoughts to WIN

We'd love to hear about your experience with our website. Our survey takes less than 10 minutes and entries go in a draw to win a $100 gift voucher at our online store!