DETAIL GRAPHS - RELIGION


1857 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1933 1947 1954 1961 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1911 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1961 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1971 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1976 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1981 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1986 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1991 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 1996 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 2001 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 2006 Top 8 Religions - Victorians born in Japan, 2011
ReligionTotal
No Reply224
Church of England136
Other78
Methodist32
Catholic29
Presbyterian23
Catholic Roman22
Lutheran16


© Museum Victoria Australia